Мюсюлманското изповедание в Република България със загриженост и опасения следи надигащата се ислямофобия и антимюсюлманска реторика във Франция през последните дни.
Препубликуването на карикатури и осмиването на пратеника Мухаммед (с.а.с) е огромна провокация спрямо мюсюлманите по целия свят. Обиждането и накърняване на техните религиозни чувства, подбуждането към омраза чрез слово и средствата за масова информация не могат да бъдат в името на свободата на словото.
Безспорно е, че свободата на словото е право на всеки един човек да изразява своите идеи и мнения. Това е заложено и в Универсалната декларация за човешките права, международното право по отношение на човешките права в „Международната конвенция за гражданските и политически права, както и в Европейската конвенция за правата на човека. Но заедно с това в тези документи се подчертава, че упражняването на тези права идва със „специални отговорности и задължения“ и може „поради това да бъде обект на определени ограничения“, когато са необходими с „цел уважаване на правата или репутациите на другите...“.
Мюсюлманско изповедание и мюсюлманската общност в България с тревога следят изказванията и поведението на политическите лидери във Франция, начело с президента Еманюел Макрон, които могат да бъдат определени, като крайно неприемливи. Тази реторика застрашава свободата на убежденията, маргинализира мюсюлманите и поляризира обществото.
Във време, когато ние всички, като европейци, би трябвало да се ангажираме с популяризирането на ценностите на демократичното гражданско общество, мира и съжителството, ставаме свидетели на безотговорни декларации и изказвания, атакуващи Исляма с цел постигане политически дивиденти.
Действията на френските власти спрямо мюсюлманите са плод на сбъркана индукция, която отваря пропаст между различните религиозни общности не само във Франция, но и в другите страни.
Мюсюлманско изповедание, остро осъжда и жестокото убийство на учителя по история и география Самюел Пати по-рано този месец. Заради което изказваме искрени съболезнования на семейството и близките му. Това е трагедия не само за семейството на загиналия, но и за цялото общество. В същото така, смятаме, че това убийство не може да бъде вменявано, като вина на Исляма и мюсюлманите, които нямат отношение към случая и да бъде претекст за безотговорното поведение на президента на Франция.
Мюсюлманско изповедание в България смята, че е необходимо политическите и обществени лидери да бъдат по-отговорни за своите действия и да бъдат добър пример за подражание. Изказванията на политическите лидери трябва да са в полза на единството, толерантността, равенството и мира в обществото. Налагането на болни мнения и омразата не могат да бъдат метод за разрешаване на разногласията в обществата.
От името на мюсюлманската общност в България, Мюсюлманско изповедание изразява силното си безпокойство от надигащата се ислямофобия и антимюсюлманска реторика на президента на Франция Еманюел Макрон и други политически и обществени лидери. Осъждаме провокативните послания, които обслужват интересите на недоброжелателни политики и техните привърженици в целия Европейски съюз.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.