Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanlar Diyaneti, son günlerde Fransa'da yükselen İslamofobi ve Müslüman karşıtı söylemleri endişe ve kaygıyla takip ediyor.

 

Karikatürlerin yeniden basılması ve Hz. Muhammed (sav)’in alay konusu yapılması dünyadaki Müslümanlar için büyük bir provokasyondur. Onların dini duygularına hakaret etmek ve aşağılamak, ifade ve kitle iletişim araçlarıyla nefrete kışkırtmak, ifade özgürlüğü adı altında yapılamaz.

 

İfade özgürlüğünün, her insanın kendi fikir ve düşüncelerini ifade etme hakkına sahip olduğu anlamına geldiği tartışılmazdır. Bu husus, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Uluslararası İnsan Hakları Hukuku, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de yer almaktadır. Ancak bu belgelerde, bu hakların kullanılmasının "özel sorumluluklar ve yükümlülükler"le geldiği ve bu nedenle “başkalarının haklarına veya itibarlarına saygı duymak amacıyla gerektiğinde "belirli kısıtlamalara tabi tutulabileceği" vurgulanmaktadır ".

 

Bulgaristan'daki Müslümanlar Diyaneti ve Müslüman cemaati, başta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere Fransa'daki siyasi liderlerin, son derece kabul edilemez olarak nitelendirilebilecek beyanlarını ve davranışlarını endişeyle takip ediyor. Bu söylem, inanç özgürlüğünü tehdit ediyor, Müslümanları ötekileştiriyor ve toplumu kutuplaştırıyor.

 

Avrupalılar olarak hepimizin demokratik sivil toplumun, barışın ve bir arada yaşamanın değerlerini teşvik etmeye kararlı olmamız gereken bir zamanda, siyasi çıkarlar elde etmek amacıyla İslam'a saldıran sorumsuz beyanlara ve açıklamalara tanık oluyoruz.

 

Fransız yetkililerin Müslümanlara yönelik eylemleri, yalnızca Fransa’da değil, diğer ülkelerde de çeşitli dini topluluklar arasında uçuruma yol açan hatalı kışkırtmaların bir ürünüdür. 

 

Samuel Patty’e karşı düzenlenen acımasız suikastı Müslümanlar Diyaneti olarak şiddetle kınıyoruz. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bu sadece müteveffanın ailesi için değil, tüm toplum için bir trajedidir. Aynı zamanda, anılan suikastın İslam’a ve eylemle ilgisi olmayan Müslümanlara yüklenemeyeceğine ve Fransa Cumhurbaşkanı’nın sorumsuz davranışına bahane olamayacağına inanıyoruz. 

 

Bulgaristan’daki Müslümanlar Diyaneti olarak inancımız, siyasi ve toplum liderlerinin eylemlerinden daha sorumlu olmaları ve örnek alınması gereken davranışlarda bulunmaları gerektiği yönündedir. Siyasi liderlerin konuşmaları toplumda birlikten, hoşgörüden, eşitlikten ve barıştan yana olmalıdır. Sağlıksız fikirlerini ve nefreti dayatmak, toplumlardaki anlaşmazlıkları çözmenin yöntemi olamaz.

 

Bulgaristan’daki Müslüman Toplumu adına Müslümanlar Diyaneti olarak, yükselen İslam karşıtlığı ve Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile diğer siyasi ve toplum liderlerin Müslüman karşıtı söylemlerine karşı ciddi endişe duyduğumuzu ifade ediyoruz. Avrupa Birliği’ndeki hasım politikacıların ve onların destekçilerinin çıkarlarına hizmet eden kışkırtıcı mesajları kınıyoruz.”
© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.