По инициатива на главния мюфтия на Република България
д-р Мустафа Хаджи на 15 октомври (четвъртък) 2020 година се проведе работна среща с кмета на Столична община Йорданка Фандъкова и на нея присъстваха главният секретар на Главно мюфтийство Джелaл Фаик и районният мюфтия на София Мустафа Избищали.  

В рамките на състоялата се работна среща двете страни обсъдиха важни и актуални проблеми и на дневен ред поставиха редица въпроси свързани с културно-религиозния живот на мюсюлманската общност в столицата.

         Кметът на София изрази своята институционална готовност за съвместна работа при решаването на въпроси от местно ниво, касаещи религиозната ни общност.“  – сподели за Grandmufti.bg главният секретар Джелaл Фаик.

В израз на добра воля и уважение в края на срещата главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи връчи подарък на общинския кмет и домакин на срещата Йорданка Фандъкова новото издание на Главно мюфтийство „Ислямът между Изтока и Запада“ и книгата  „Ислямът срещу насилието“.

 

Автор: Фахредин Молламехмед