На 14.10.2020г. (сряда) от 10.30ч. се проведе работна среща с имамите от региона темите бяха отчет за извършените дейности  и постигнатите резултати от летните Коран курсове през 2020г., подготовка за провеждане на общо събрание по съответните населени места за избор на делегати за Националната конфернция на мюсюлманите на 28.11.2020г., подготовка за провеждане на кампанията "Седмица на сираците", както и разглеждане на дейностите  в годишните Коран-курсове.  Срещата започна с четене на Коран от имама на с. Тича – г-н Назиф Мехмедалиев и завърши с дуа направена от Районния Мюфтия – г-н Акиф Акифов.