На 16 октомври (петък)  тази година председателят Висшия мюсюлмански съвет посети Районно мюфтийство – Варна. По време на визитата си той бе придружен от началника на отдел „Издателство” при Главно мюфтийство Джемал Хатип. В свещения петъчен ден, заедно с  районния мюфтия на Варна Нурай Шукри те обиколиха мюсюлманските настоятелства и джамии в гр. Провадия и гр. Суворово.

Председателят на ВМС отслужи джума намаз в гр. Суворово, след което с районния мюфтия на Варна проведе  работна среща с местното мюсюлманско настоятелство, във връзка с предстоящата редовна национална мюсюлманска конференция, която ще се състои на 28 ноември 2020 година в гр. София

В рамките на своята визита в област Варна представителите на Мюсюлманско изповедание, начело с Ведат Ахмед посетиха Народно читалище "Истикбал-1900" – Провадия, което е първото регистрирано културно-просветно дружество с цел да съхрани и разпространи традициите и обичаите на турско-мюсюлманската общност в България. По време на срещата със секретаря на Читалището Назик Кямил се обсъдиха възможности за съвместни дейности и проекти, които ще бъдат в полза на цялата общественост.

Автор: Фахредин Молламехмед