На 29.08.2020г. (събота) Районно мюфтийство - София организира регионално състезание по основни познания за Исляма между децата, посещаващи летните Коран курсове (ЛКК) към мюфтийството.

За наша радост, присъствието в тазгодишните летни Коран курсове беше почти двойно повече, спрямо миналата година. В състезанието, което се явява завършек на летните курсове, участие взеха 25 деца от всички Коран курсове. Официални гости на тържеството бяха районният мюфтия на София г-н Мустафа Избищали, районният мюфтия на Плевен г-н Мурад Бошнак и г-н Бахри Изет - експерт отдел "Иршад" на Главно мюфтийство и главен координатор на ЛКК.

Състезанието се проведе в два кръга, а журито в лицето на г-н Бахри Изет и г-н Мехмед Терзи се затрудниха максимално, поради добрата подготовка на всички деца.

На първо място със 108.50 точки от максимум 110.00 се класира Сара Далова. На второ място със 108.00 точки се класира Салим Алиса, а на трето със 102.50 Мустафа Садеттин.

Както за първенците, така и за всички останали участници имаше подаръци от Главно мюфтийство, домакините от столичното мюфтийство, от Районния мюфтия на Плевен и от аташето по социалните въпроси към посолството на р. Турция. Осигурен беше и обяд за присъстващите, а специално приготвено Ашуре от имама Метин Молаали и джематите на с. Световрачене и кв. Орландовци беше раздадено на всички.

Районният мюфтия на София г-н Избищали изказва сърдечни благодарности на всички деца, техните родители и учители, гостите и организационния екип за прекрасното тържество и програма.

Аллах Теаля да възнагради всички за положените усилия и да дари с благодат, здраве и успех всички деца, родители и учители.