Районно мюфтийство - Търговище съвместно с мююслманските настоятелства на села Дългач, Трескавец. Станец, Г. Новково, Александрвово и Ч. Вода оргазинираха молебен за дъжд и берекет  в съответните населени места. По традиция във всички села бяха заклани десетки курбани в знак на жертвоприношение за дъжд и берекет. Събитията бяха уважени от представителя и ръководител на религиозните мероприятия от страна на районно мюфтийство - Търговище г-н Нутфи Дайъ експерт отдел ,,Иршад'' . В програмите бяха включени четене на откъси от свещения Коран, както и лекции свързани с различни ислямски теми. Имаше голямо присъствие от страна на мюсюлманите, които заедно вдигнаха ръце към Всевишния и казваха Амин на отправените молитви. Районно мюфтийство - Търговище продължава съвместно организиране с мюсюлманските настоятелства в региона на подобни мероприятия, които са отседнала дългогодишна традиция в областта. Молим Аллах (с.т.) да приема отправените молитви към него и да ни дари с благодат.