В периода от 26 до 28 август, 2020 г. Мюсюлманско изповедание в Република България проведе ХII-то Национално състезание по наизустяване и художествено четене на Свещения Коран. Състезанието беше организирано от Главно мюфтийство и Районно мюфтийство – Смолян със съдействието на Мюсюлманските настоятелства на Смолян и Мадан. Предварителният и финалният кръг на състезанието се проведоха в централната джамия на гр. Смолян и административната сграда на районното мюфтийство на 26 и 27 август, а на 28 август в централната джамия на гр. Мадан се проведе официалната и тържествена част от състезанието. Заради пандемията тази година състезанието се проведе при спазване на противоепидемичните мерки.

В тридневното състезание взеха участие общо 36 участника - 26 момчета и мъже и 10 момичета и жени. Журито което оценяваше участниците беше в два отделни състава – съответно за мъже и за жени. Пет членното жури за участниците мъже беше в състав с председател – Бейхан Мехмед – районен мюфтия на Кърджали, д-р Кадир Мухаммед – преподавател във ВИИ гр. София, хафъз Азис Мехмед – имам в гр. Велинград, хафъз Ибрахим Ходжа – имам в с. Брезница и Мехмед Терзи – секретар в посолството на Република Турция. Секретар и говорител на журито беше хафъз Шефкет Хаджи, директор на Курса за хафъзи „Хафъз Мурад Хаджи“ в гр. Мадан.

Жените бяха оценявани от жури в състав с председател - Хафъз Сениха Шефкет Хасан - ръководител на коран-курса в гр. Мадан, Хафъз Хатидже Ходжа - ръководител на коран-курса в гр. Доспат и Мюмюне Шерифова - ръководител на коран-курса в гр. Рудозем.

След оспорваната надпревара между участниците в различните категории на състезанието бяха излъчени и финалистите във всяка една от тях.

Момичетата и жените се състезаваха в 3 категории, като в категория наизустяване на джуз „Амме“ над 15г. победител стана Заиде Иброш от с. Брезница. На второ място се класира Алиде Къпо от с. Брезница, а на трето място Вахдия Арнаудова от гр. Рудозем.

В категория наизустяване на джуз „Амме“ до 15г. на първо място се класира Амбер Ходжа от с. Брезница. На второ място се класира Нур Мурад от гр. Мадан, а на трето място се класира Найле Молаисмаил от с. Бел Камен.

В категория наизустяване на 5 джуза, на първо място се класира Фатме Капънак, а на второ място Адиле Камбач.

Момчетата и мъжете се състезаваха в 6 категории. В категория Художествено четене за победител беше излъчен Мехмед Кямил от с. Моминско, обл. Пловдив. На второ място се класира Синан Ахмед от гр. Момчилград, а на трето място Яшар Ефенди от гр. Кричим.

В категория наизустяване на джуз „Амме“ над 15 годишна възраст, първо място спечели Енес Сюлейманчелеби от гр. Мадан, на второ място се класира Еркут Аптула от с. Бенковски, а на трето място Хайридин Сакали от с. Брезница.

В категория наизустяване на джуз „Амме“ до 15 годишна възраст, първо място спечели Халис Халил от с. Кандьови, обл. Пазарджик, на второ място се класира Сами Еминев от гр. Мадан, а на трето място Али Ходжа от с. Брезница.

В категория наизустяване на 5 джуза победител стана Мухаммед Ахмедов от гр. Мадан. На второ място се класира Мухаммед Ушев от гр. Мадан, а на трето място Исмаил Иброш от с. Брезница.

В категория наизустяване на 15 джуза на първо място се класира Шабан Кальор от с. Брезница, на второ място Абдуррахман Ушев от гр. Мадан, а на трето място Риза Кайлицки от с. Чепинци.

В категория наизустяване на целия Коран победител стана хафъз Адем Мехмед от гр. Мадан. На второ място се класира хафъз Ибрахим Камбач от с. Брезница и на трето място място хафъз Абдуллах Хасан от гр. Мадан. В тази категория финалното класиране беше определено по време на официалната и тържествена част в гр. Мадан.

На официалната програма в Централната джамия на гр. Мадан присъстваха Главният мюфтия на Република България д-р Мустафа Хаджи, съветникът по социалните въпроси към Посолството не Република Турция г-н Мехмет Генч, както и районните мюфтии на Смолян - Неджми Дъбов, София - Мустафа Избищали, Кърджали - Бейхан Мехмед, Благоевград - Айдън Мухамед, Добрич - Билял Дарджан, Разград - Мехмед Аля, Шумен - Месут Мехмедов, Пазарджик - Абдуллах Салих, Хасково - Басри Еминефенди, Сливен - Акиф Акифов, Силистра - Муддесир Мехмед, Пловдив - Танер Вели, Плевен - Мурад Бошнак и наместник-районните мюфтии на Златоград - Хафъз Байрам Ушев, Девин - Изет Джалев и Ардино - Ерхан Реджеб. Сред гостите бяха началникът на  отдел Образование в Главно мюфтийство Амир Фелети, директорът на ДУ – Момчилград Ахмед Бозов, представителите на местната власт в Мадан - кметът на Общината г-н Фахри Молайсенов и председателят на общинския съвет г-н Бедри Базеников. Събитието беше уважено от общественици, имами, представители на мюсюлмански настоятелства от област Смолян, както гости от страната.

В своето приветствие, районния мюфтия на Смолян г-н Неджми Дъбов поздрави участниците затова, че са станали повод за провеждането на този висок форум на Мюсюлманско изповедание и мюсюлманската общност в България. Благодари на организационния екип и журито за отговорната работа при провеждането на състезанието. Също така благодари на Главния мюфтия и районните мюфтии за подкрепата която оказват за провеждането на състезанието. Районния мюфтия допълни, че в тези времена на изпитания, за да бъде намерено решение на въпросите които стоят пред обществото е необходимо вслушване в последното Послание, изпратено от Всевишният Аллах към човечеството.

В слово си съветника по социалните въпроси Посолство на Република Турция г-н Мехмет Генч поздрави Главния мюфтия, районните мюфтии, организационния екип и всички участници в състезанието. Съветникът спомена, че в тези трудни времена човечността се проявява все повече при хората, а човечността е необходима, за да се постигне благоденствие в обществото и да бъдат преодолявани кризите.

В приветствено си слово Главния мюфтия на Република България д-р Мустафа Хаджи акцентира върху значението на изпита, който се провежда, за да се отличат най-подготвените участници, оценявани от журито. И ако участниците допускат грешки при четенето на Коран, породени от вълнението им, не носещи негативни последствия за участниците, то хората трябва да се замислят за същността и смисъла на живота и изпитът който ще им бъде проведен в Съдния ден от Всевишният Аллах. Затова е необходимо хората да направят анализ и равносметка на своя живот, като само отговорното  поведение би ги предпазило от негативните последствия в Деня на равносметката. Главният мюфтия изрази своето задоволство от показаните знания на участниците и им пожела да продължават по пътя към наизустяването и подобряване четенето на Свещения Коран.

Тържеството завърши с връчване на свидетелства за участие, грамоти, благодарствени плакети, предметни и парични награди, осигурени от Главно мюфтийство. Съветникът по социалните въпроси в Посолството на Република Турция поднесе награди на всички участници в състезанието.