В неделния ден на 26 юли 2020 година Отдел „Социален“ на Главно мюфтийство, съвместно с Районно мюфтийство - Смолян, проведе семинар на тема  „Семейният живот – благодат и отговорност. Как да изградим успешното семейство?“ Семинарът се проведе в маданското село Върбина, при което участие взеха 70 младежи и девойки.

Целта на семинара беше да акцентира върху важността на семейството не само в исляма, но и в живота на човека като цяло, да подчертае ползите и благата, които носи със себе си семейният живот. В рамките на четирите семинарни панела гост-лекторът Бирали Мюмюн – заместник главен мюфтия на България, разясни какви са факторите, определящи успешното семейство, какво означава човек да се подготви за семеен живот, да има изграден ясен профил на човека, с когото ще продължи остатъка от живота си, и т.н.

От изнесените лекции стана ясно, че изграждането на семейство следва да бъде цел за всеки един младеж и девойка, за да е здраво и проспериращо и обществото ни. Създаването на семейство е важен въпрос, за чието решаване следва да се търсят възможности с общи усилия. А това е предизвикателство не само пред младите хора от мюсюлманската общност, но и пред обществото ни като цяло.

Участниците, които се включиха активно в проведените дискусии, изразиха своето удовлетворение от факта, че са взели участие в подобен семинар, засягащ актуални теми и въпроси, свързани с женитбата и семейния живот.

Районният мюфтия на Смолян Неджми Дъбов благодари на гостуващия лектор Бирали Мюмюн за поетия ангажимент, за изчерпателните лекции и тяхната съдържателност. Той изрази благодарността си и към всички  участници за това, че са се включили в събитието, както и към екипа на смолянското районно мюфтийство за положените усилия при организирането и провеждането на този форум.