На 27.07.2020 г. (понеделник) се проведе трето поред редовно заседание на комисията за организиране на Национално състезание по наизустяване и художествено четене на Коран. Комисията реши да удължи срока за записване на участници до 07.08.2020 г.

Тази година като домакини на заседанието участваха председателят на джамийско настоятелство гр. Мадан – Мехмед Бунев и секретарят Хилми Кадиев. Дванадесетото Национално състезание ще се състои от 25 до 28 август тази година.

Желаещите за участие могат да се обърнат за записване към районните мюфтийства. До този момент записани за участие са хора от осем мюфтийства – Айтос, Благоевград, Варна, Кърджали, Хасково, Пловдив, Смолян и София.