На 26 юли (неделя) 2020 година неделя Районно мюфтийство – Велико Търново беше домакин на традиционен сюннет. Той се проведе в джамията на старопрестолния град, където в рамките на събитието бяха обрязани близо 50 деца от региона.

Сюннетът беше съпътстван от тържествена програма, на която присъстваха районният мюфтия на Велико Търново Сюлейман Масурев, председателят на местното мюсюлманско настоятелство, имамът на град Сухиндол и стотици гости от града и околностите. Програмата беше открита с лекция от дългогодишния професионалист сюннетчия д-р Лютфи Мехмед, който акцентира върху историята, значението и важността на обрязването в исляма.

Всички гости бяха приветствани от домакина Сюлейман Масурев, след което, преди пристъпването към самия сюннет, беше отправена  дуа за всички деца и за техните родители.

Празничният сюннет, организиран от Районно мюфтийство – Велико Търново, премина при строг контрол върху спазването на всички  противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19.