Позиция на Главно мюфтийство по повод клип в Youtube от  29.11.2009 г. „Mescid Ebu Bekir

 

По повод появилите се спекулации в средствата за масова комуникация свързани с видео публикация в Youtube от  29.11.2009 г. „Mescid Ebu Bekir” (https://www.youtube.com/watch?v=LD5sv_yryg4) Главно мюфтийство на Мюсюлманското изповедание в Република България изразява своята позиция.
Главно мюфтийство високо уважавайки свободата на словото като призовава средствата за масова комуникация, да не изневеряват на журналистическата етика и да проверяват достоверността на оповестяваната информация. Станалия популярен във виртуалната мрежа клип отразява пресъздаването на Коранично предание свързано с изпитанието на което е подложен пратеникът Ибрахим (Авраам), а.с., мир нему.
Пратеникът Ибрахим а.с. сънувал, че Всевишния Аллах му повелява да принесе в жертва синът си Исмаил (Измаил) а.с., когото Ибрахим а.с. дълги години е очаквал да се роди. Когато Ибрахим а.с. разказл съня си на Исмаил а.с., отговорът бил: „Прави онова, което ти е повелено, ще ме видиш от търпеливите.“ Тоест, аз съм съгласен с това, което Аллах е предопределил за мен, ти си длъжен да изпълниш заповедта му, а аз няма да се съпротивлявам.
Ибрахим а.с. решава да изпълни повелята на Всевишния, но казва, че ще отидат за дърва на съпругата си. Вървейки сатаната ги настига и нашепва на Ибрахим а.с.  да се откаже от това деяние, в резултат на което, Ибрахим а.с.  го замерва с камъни за да го пропъди. 
Когато Ибрахим а.с. посегнал да пренесе в жертва Исмаил а.с., ножът изгубил способността да реже. След втори неуспешен опит последвал и трети, след което Всевишният Аллах изпраща овен, който да бъде пренесен в жертва.
Некоректни и спекулативни са медийните публикации отъждествяващи въпросното видео от 29.11.2009 г.  с псевдо държавното формирование Ислямска държава, остро осъдена в декларация от Главно мюфтийство, която към онзи момент не съществува.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok