СОДУ - Момчилград

 До настоящия момент в СОДУ – Момчилград са се дипломирали 503, от които 117 момичета и 386 момчета. Те имат всички права да кандидатстват във всички висши училища. Сред завършилите духовното училище в гр. Момчилград има ученици, които са завършили висшето си образование и са се реализирали в различни сфери във и извън страната.

         През учебната 2011/2012 г. в СОДУ гр. Момчилград обучението се провежда в 6 паралелки. Общият брой на учениците е 83, от които 29 момичета и 54 момчета. СОДУ гр. Момчилград осигурява безплатен пансион и безплатна закуска, обяд и вечеря на своите ученици. Общият брой на персонала е 22 души, от тях 15 педагогически персонал и 7 обслужващ.

         Контакти:

Адрес: гр. Момчилград
ул. „Вяра“ №6
тел.: 03631/ 3213
www.du-momchilgrad.com
e-mail: soiu@abv.bg

 

 

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.