ДУ - Русе

Средно общообразователно духовно училище „Мирза Саид Паша”, гр. Русе е мюсюлманско училище в Русе. 

Училището са завършили повече от 500 ученици,като голяма част от тях са завършили висши учебни заведения в страната и чужбина. Имаме завършили ученици в Турция в град Самсун 19 май, в Йордания, в университети в България: Великотърновския, Русенския, Пловдивския, Свищовския и Висшия ислямски университет в София.
Ако използваме максимата „По делата им ще ги познаете”, то всички свързани със СОДУ-Русе – ученици, преподаватели, възпитатели, служители продължават линията на утвърждаване и разпространяване традициите на мюсюлманското образование и възпитание.

Kонтакти:

Адрес: гр. Русе

ул. Цар Самуил №3

телефон:0885 891 977-Директор; 

телефон:0888 416 941-Секретар;

e-mail: sodu.ruse@abv.bg

www.sodu-ruse@com

 

 

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.