Комисия по Фетва:


1.    Д-р Мустафа Хаджи  - председател
2.    Д-р Сефер Хасанов
3.    Ведат Ахмед
4.    Айдън Юмеров
5.    Сеид Мутлу
6.    Дауд Маджир
7.    Халил Ходжов


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.