Общи въпроси

1 - Може ли да се направи никях между два байрама?

Сключването на никях между два байрама е джаиз, защото няма някаква шериатска забрана за това. Напротив, има хадис в който се казва че Хз. Мухаммед се оженил за Хз. Айше през месец шеввал, т.е. между два байрама. (Муслим)

2 - Може ли да се прави дарение от харам пари?

Може да се направи дарение от харам с благотворителни цели и не е необходимо да се съобщи на надарения, че дарението е от харам. Даже ако човек притежава някаква стока или пари, които са харам, най-добре е да ги даде за благотворителност като не очаква награда за тях. Тъй като Расулюллах (с.а.с.) е казал: „Аллах Теаля е чист и приема само чистото.” (Тирмизи) Също така това не трябва да служи за повод да се присвояват средства по непозволен начин или тази фетва да не служи за оправдание за припечелване на средства по начин забранен от шериата. Заедно с това е необходимо да се отбележи, че средства, които са придобити от кражба или рекет, по възможност трябва да се върнат на техните собственици, а ако това не е възможно да се дарят от името на истинския им собственик.

3 - Какво е състоянието на пропускащия три поредни петъчни намаза? Ученици, които пътуват, работници, които са на работа и т.н.

Нарочното пропускане на три поредни петъчни намаза е голям грях. Довод за това е следния хадис: „Който безпричинно пропусне три поредни петъчни намаза Аллах запечатва сърцето му.” (Ибн Мадже, Тирмизи, Ебу Давуд)

По въпроса за извинението за пропускане на джума намаз в един хадис се казва: „Петъчният намаз е фарз за всеки вярващ в една общност, с изключение на четири групи: роби, жени, деца и болни.” (Ебу Давуд)

По отношение на пътуването на ученици, работещи или др. е необходимо преди постъпване в определено учебно заведение, работа или др. трябва да се прецени възможността за изпълняване на джума намаз.

Ако се прецени, че няма възможност за това, трябва да се търси начин за намиране на възможност за това, което включва и договаряне с работодателя, търсене на удобен транспорт, искане на разрешение, намиране на алтернативна работа, учебно заведение и др.

Ако няма възможност да се намери разрешение за този въпрос и има вероятност работникът да остане без работа и да не може да изхрани семейството си, или има опасност да бъде прекъснато обучението на ученика или студента, тогава се счита за извинен, поради зарурет (неизбежна необходимост), докато се разреши проблема.

Комисия „Фетва” съветва мюсюлманите да бъдат дисциплинирани работниците, учениците и студентите, за да се ползват с доверие пред ръководителя на съответната институция.

4 - Разрешено ли е при търг някой от участниците да получи комисионна за да се откаже?

Това не е позволено, тъй като в хадис на Мухаммед (с.а.с.) е казано: „Не се мамете един другиго (в търговските сделки).” (Бухари и Муслим)

5 - Може ли да се получава комисионни за някаква работа, например прословутите 10 %?

Получаване на комисионни за извършване на посредничество за дейности, които са позволени от шериата, е джаиз (разрешено). Това е позволено при спазване на изискването да има договореност между страните. По отношение на процентите няма ограничение, те се определят според договореността. В айет Всевишният Аллах казва: „ О, вярващи, не изяждайте своите имоти с измама помежду си, освен ако е търговия по ваше взаимно съгласие.” (ен-Ниса, 4: 29)

Не е джаиз да се изнудва (да се прави рекет) или да се дава и взема подкуп (рушвет). Например, да се дава пари на служител за получаване на някаква изгода – търг, субсидия и др. „Който дава и взема рушвет е в огъня.” (Тирмизи)

6 - Братът може ли да се ожени за съпругата на брат си, ако последния е починал или се е развел със съпругата си?

Може, след като изтече периода на изчакване (иддет). Тъй като в следния айет са посочени лицата, с които е забранено да се сключи брак: „И не встъпвайте в брак с жените, за които са се женили бащите ви, освен което е било [преди Исляма]. Това е непристойност, гнусота и злочест път. Под възбрана са за вас майките ви, дъщерите ви, сестрите ви, лелите ви, вуйните ви, дъщерите на брата и дъщерите на сестрата, и жените, които са ви кърмили, и сестрите ви по кърмене, и майките на жените ви, и заварените под ваша опека дъщери на жените ви, при които сте влезли [в съпружество], а ако не сте влезли не е прегрешение за вас; и съпругите на синовете ви, които са ваша плът; и да съберете две сестри, освен което е било. Аллах е опрощаващ, милосърден.” (ен-Ниса, 4: 22-23)

7 - Един съпруг и съпруга след като се разведат могат ли веднага да направят никях с други?

Мъжът веднага след развода или смъртта на съпругата си може да сключи брак с друга жена. Докато жената е длъжна да изчака иддета си (периода на изчакване), който за разведена е три месеца, за овдовяла - четири месеца и десет дена, а за бременна - докато роди.

8 - Разрешено ли е полагането на покойника с ковчег в гроба?

Според принципите на ислямската религия покойникът се изкъпва, завива се в кефин (бял плат), кланя се дженазе намаз и се полага в гроба без ковчег, дрехи, възглавница и каквито и да било други вещи. За това полагането в гроба с ковчег не е позволено.

Доказателство за това са сюннетът на Мухаммед (с.а.с.), консенсусът на ислямските учени, вековната мюсюлманска традиция както навсякъде, така и в България. Полагането на покойник с ковчег и дрехи в гроба никога не е било практикувано от мюсюлманите в България, а било насилствено налагано от тоталитарния режим по време на т.нар. възродителен процес.

9 - Редно ли е, според исляма, да се хваща ръката на чужд човек, за да му/й се честити празника или да се целуне ръката както се прави на байрам?

Мнозинството от ислямските учени, позовавайки се на това че Хазрети Мухаммед (с.а.с.) никога не се е ръкувал с чужди жени, са изказали мнение, че ръкостискането и целуването на ръка между чужди един на друг мъж и жена не е позволено в никакъв случай.

Според други учени ръкостискането и целуването на ръка между чужди един на друг мъж и жена е позволено при положение, че този, на който му се целува ръката е възрастен или възрастна, и ръкостискането и целуването на ръка не е причина за шехвет (възбуда).

Комисията „Фетва” приема първото мнение и препоръчва на мюсюлманите да се въздържат от неща, които водят до харам, тъй като всичко, което води до харам е харам.

10 - Разрешено ли е поставянето на челото на ръката при целуване, което в известна степен наподобява извършването на седжде?

Поставяне на челото на ръката при целуване на ръка е позволено и не наподобява извършването на седжде, тъй като седждето е ибадет и се изпълнява по строго определен начин и е с намeрение за подчинение.

11 - Каква алтернатива може да замести целуването на ръка?

От сюннета на Мухаммед (с.а.с.) е ръкостискането (мусафаха) и прегръщането (муанека).

12 - Можем ли да консумираме месо от животно, при заколването на което не е споменато името на Аллах?

Въпрос:

Според тези знамения от Корана, наред със свинското Аллах забранява да се консумира и месо, при заколването на което не е споменато името на Аллах. Особено в Сура Ал-Анам:121 се казва, че ако не се подчиняваме на това ставаме от съдружаващите. Пилешкото месо, което се продава по магазините в името на Аллах ли е заколено?

Отговор:

Айетите, които цитирате са доказателства и имат принципен характер. Има обаче айет, който конкретизира случая, тоест конкретизира казуса за употреба на месо от животни, които са заклани от ехли китаб (християни или евреи): „Днес ви бяха разрешени благата и храната на дарените с Писанието е разрешена за вас, и вашата храна е разрешена за вас.....” (Маиде:5) Пилешкото месо, което се продава в магазините е храната на Дарените с писание (Ехли китаб). Аллах знае най-добре.

13 - Имам ли грях ако работя във фирма, печелеща от хазартна дейност?

Въпрос:

Работя в сферата на туризма като мениджър в частна компания, но процеса на работа е свързан и с отчитане на приходи от хазартна дейност. Аз не участвам в организирането на хазартните игри и не подстрекавам никой да участва в тях, но компанията на собствениците получава приходи от този вид дейност. А аз съм управител и има ли грях.

Отговор:


Хазарта е забранен с айет в Корана, но след като Вие не участвате в организирането и не приканвате хората към хазарт, не носите отговорност за хазарта. Аллах знае най-добре.

14 - Кога може дасе събират намазите според нашия мезхеб?

Според ханефиите събирането на два намаза в едно време (обеден със следобеден и вечерен с нощен) е позволено само по време на хадж- обеден със следобеден на арафат, както и  вечерен с нощен на музделифе. Аллах знае най-добре.

15 - Има ли доказателство че четенето на коран(след като се направи нийет след прочитането че севаба от прочитането на корана да е за еди кой си) е от полза за умрелия?

Да има доказателства за това. Този въпрос е обяснен подробно в „Задгробния живот” от Аскаляни, която в скоро време ще излезе на пазара иншааллах.

16 - Харам ли е да се работи в изграждането на хотели, заведения и други обекти, където ще се продава и консумира алкохол и други забранени от нашата религия неща?

Работникът не е отговорен за това какво ще се прави в дадена сграда. Той работи и за работата си получава възнаграждение. Всички отговорности падат върху инвеститора.  Аллах знае най-добре.

17 - Обсъждане на въпроса за началото на месец рамазан.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Нормална таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} По отношение на времето за началото на месец рамазан мюсюлманите в страната трябва да съблюдават религиозния календар (таквим) на Главно мюфтийство, който е изготвен на базата на данните, получени от отдела за изчисляване на времената към Диянета на Република Турция.

 

Did Not Find Your Answer In Above Question ? Ask It

© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.