Брошура за седмицата  можете да изтеглите от тук!

Програма за мероприятията по районни мюфтийства можете да изтеглите от тук!