Какво означава фетва?

Фетва означава становище по теологичен или правен въпрос, базирайки се на източници на ислямското право. Лицето издаващо това становище се казва муфти. Фактът, че в Исляма няма централен орган (на световно ниво), който да издава фетва, теолози от различни краища по света се ангажират с подобна дейност. Принципно фетва се издава по въпроси, които не са ясно регламентирани в Корана и сюннета, като най-често биват засягани казуси породени от техническото развитие на науката. Муфти трябва да притежава определени знания и качества, а при издаването на фетва се съобразява с обстановката и обществото, в което се намира, но в никакъв случай издадената от него фетва не може да противоречи на Корана и сюннета. Фетва няма задължителен характер, което означава, че не е задължително издадената фетва да се прилага на практика, както и че друг теолог може да даде различна фетва от вече издадената такава. В различните епохи също може да се издава различна фетва.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok