Заглавие: ИСЛЯМСКО ВЕРОУЧЕНИЕ (ИЛМИХАЛ) ТОМ - 2
Автор: Колектив
Превод: Сюлейман Събев
Страници:
615
Цена: 1
8.00 лв.

Допълнителна информация
Издателство: Главно мюфтийство
Година на издаване – 20
20/ София
Издание: Първо
Предметни рубрики: Ислям, Коран, Етика, Литература,

Резюме:
Понятието „илмихал” (вероучение), което накратко означава “знание за поведението и държанието” на един вярващ, е поредица от добре подредени познания, които имат за цел да ръководят човека, с определени отговорности към своя Творец, към себе си, към обществото и околната среда, защото притежава способността, за да извърши онова, което се очаква от него. Тези познания са както директно очертаните устави от религиозните текстови права, така и вижданията,които са се формирали около тях, събраният опит и традицията за религиозен начин на живот, които са дошли до наши дни, филтрирани през дългите векове.

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.