Заглавие: ПРЕВОД НА СВЕЩЕНИЯ КОРАН                                                                                                                                                

 

Допълнителна информация:

Формат: 17 х 24

Страници: 700

Цена: 25.00  лв.

Издателство: Главно мюфтийство

Година: 2019

Издание: Първо

Корици: ТВЪРДИ

Наличност: ДА

 

Предметни рубрики: ислям, Коран, мюсюлмани, сюннет,

© МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ

Главно мюфтийство, София, 2019

 ISBN: 954-9571-01-7

www.grandmufti.bg

 

 

Резюме:

Без съмнение Коран-и Керим е словото на Аллах Теаля, което стига до сърцата на всички, които искат да живеят според вярата си. Онези, които не са вкусили от сладостта на Корана, не са живели, защото животът не означава само физическо съществуване, животът е наниз от щастливи и трудни мигове, в които е залегнала мъдростта на Аллах Теаля, но не е възможно тя да бъде осъзната без да се погледне през призмата на Корана. Съвсем логично е много хора да не се съгласят с това твърдение, но фактът, че много от тях, след като се запознаят с Корана, променят характера си и начина си на живот, го потвърждава.

Грешно е да се приема Коран-и Керим като магическо помагало, защото грешната интерпретация от страна на някои хора не променя неговата автентична мисия, а именно - да бъде пътеводител в реалния човешки живот, а не да служи за внасяне на страх у хората. Коран-и Керим озарява сърцата и душите на хората, а не ги почерня.

Също така е неправилно да се смята, че той е строго профилиран в дадена сфера на науката, въпреки че в словото на Всевишния откриваме истини, които науката е успяла да открие едва 1400 години след низпославането му. Ето защо когато четем Корана виждаме различни примери от човешкия живот, като че ли той е низпослан за да даде отговор на въпроси, които касаят днешните проблеми. Това доказва универсалността на Корана и ни дава възможност да се възползваме от неговата мъдрост във всяка ситуация. 

Коранът е и единствената свщена книга, запазена в оригинал, което е повод да се замислим върху същността му, както и за прилагането му в реалния ни живот. Коранът е и единствената свещена книга, която се наизустява, и то от хора, които не са араби, а също така и от лица, които са в детска възраст. Това е още едно доказателство, че това е словото на Аллах, както е и потвърждение на айета: „Ние низпослахме споменаването (Корана), и Ние ще го пазим.“ (Сура „Ел-Хиджр“, 15: 9).

Коран-и Керим е низпослан на арабски език, не само защото Мухаммед (а.с.с.) е арабин, а защото единствено арабският език е в състояние да изрази словото на Аллах Теаля. Или ако може да се каже, само арабският език е в състояние да понесе този товар. Поради това, Коран е оригиналният текст на арабски, а преводът сам по себе си, според кораничните науки, не се приема за Коран. Хората обаче имат необходимост от превод на свещената книга, тъй като повечето мюсюлмани по света не са араби, като този превод не се използва за ибадет, а за по-доброто разбиране на смисъла на кораничните айети.

Предвид факта, че преводът е човешко дело, не може да се твърди, че е безгрешен, но е всеизвестно, че този превод на български е най-добрият на този етап. Той беше преиздаван многократно, като всяко издание, в какъвто и тираж да бъде, се оказва недостатъчен да задоволи потребностите на българския читател. Това поредно издание има за цел да достигне до максимално голям брой читатели и да запълни духовната празнота в нашето общество. Ако успеем да бъдем поне малко полезни за хората, които се интересуват от духовно развитие, ще бъдем от щастливите на този и в Отвъдния свят. Начинанията са от нас, а успехът е само в ръцете на Аллах.       

д-р Мустафа Хаджи,

главен мюфтия на България

София, 2019 година / 1440 година по Хиджра

 

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.