Автор: Любомир Миков 

Сраници: 170

Цена: 25.00 лв.

Допълнителна информация:

Издателство: Главно мюфтийство

Година – 2020

Издание: Първо

Корици: Твърди (албумно издание)

Наличност: ДА

 Предметни рубрики: изкуство, наука, ислям

© МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ

Главно мюфтийство, София, 2020

ISBN: 978-619-7406-24-5

www.grandmufti.bg

 

Резюме:

Включените в изследването османски обществени чешми в България са разгледани и коментирани в историко-културологичен план. Подложени са на историко-типологичен и функционално-художествен анализ 82 чешми от различни райони на страната, строени в периода от XV до края на XIX век. Основният извод във връзка с това е, че османските обществени чешми въвеждат, разпространяват и утвърждават една нова, непозната на българите култура, а именно културата на течащата вода, която е в основата на генерална промяна в живота на бита на населението по българските земи. Коментира се и най-ранната засега българска обществена чешма. Изследването е илюстрирано с 83 цветни и черно-бели снимки.

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.