Заглавие: ЖИТИЕТО НА ПРАТЕНИКА МУХАММЕД (С.А.С.)
Автор: Мустафа ес-Сибаи
Страници: 208
Цена: Раздава се безплатно
Допълнителна информация
Издателство: Главно мюфтийство
Година на издаване – 2014/ София
Издание: Второ преработено издание
Предметни рубрики: Ислям, Коран, Етика, Литература,
Резюме:
Тази малка книжка озарява с нова светлина житието на всеславния Пратеник Мухаммед (с.а.с.1). Неин автор е нашият покоен преподавател и изключителен учен д-р Мустафа ес-Сибаи. Чрез нея той искаше да отвори към вярата душите на студентите и студентките от факултета по ислямско право и да подтикне тях, а в тяхно лице цялата младеж на исляма, както и всички призоваващи към Аллах да изучават с любов и усърдие несравнимото по своята нравственост житие на Пратеника (с.а.с.), да почерпят от въплътената в него мъдрост и поучения онова, което ще ги направи пример за подражание в техния изпълнен с праведности благочестие земен път. А какъв по-добър начин да стори това, освен да издигне в очите им най-славният сред пратениците и най-великият сред хората.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.