Заглавие: СИЯЙНИТЕ НАПЪТСТВИЯ В ТРОГАТЕЛНИТЕ ХАДИСИ НА МУХАММЕД (С.А.С.)
Автор: Шерефф-ул Кудат
Превод: Айхан Селиман
Страници: 288
Цена: 8.00 лв.
Допълнителна информация
Издателство: Главно мюфтийство
Година на издаване – 2014/ София
Издание: Второ преработено издание
Предметни рубрики: Ислям, Коран, Етика, Литература,
Резюме:
Най-после открих, че напътствието на Расулюллах (с.а.с.) в трогателните хадиси е едно от най-важните неща, за мюсюлманите в тази епоха. Идеологическата битка между исляма, другите религии и идеологии, вече е в своите заключителни етапи и завършва в полза на исляма – хората от различните религии и идеологии встъпват на тълпи в религията на Аллах.
Хадисите, които избрах от раздела „ер-Ракаик” от Достоверният сборник на Бухари, лекуват в различна степен причините за отклонението у човека, като особено наблягат на сърцата,които ако се оправят, се оправя цялото общество, но ако се повредят, то се проваля.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.