Заглавие: ЦЕННОСТИТЕ НА ВЯРАТА В ИСЛЯМА И СЪВРЕМЕННИТЕ РЕЛИГИОЗНИ ТЕЧЕНИЯ
Автор: Проф. д-р Фикрет Карамн
Превод: Колектив
Страници: 318
Цена: 7.50 лв.
Допълнителна информация
Издателство: Главно мюфтийство
Година на издаване – 2014/ София
Издание: Първо
Предметни рубрики: Ислям, Коран, Етика, Литература,
Резюме:
За съжаление в днешно време посредством писмени и устни публикации се
злоупотребява с вярата на хората. Една част от тях са идеологически и политически, а друга – под въздействието на различни религиозни течения. В публикации от този вид – в заден план –
не е изключена вероятността, че те обхващат идеологически и мисионерски дейности.
В настоящата книга сме се постарали да използваме несложен стил с къси изречения, за да бъдат по-лесно разбрани съответните теми. Нашата цел е да внушим на хората да заобичат
книгите, свързани с основите на вярата и без да ги отегчаваме,да спомогнем да четат произведения от този вид.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.