Заглавие: ПОКАЯНИЕТО (ТЕВБЕ)
Поредица: Достойнствата на благонравието - 3
Съставител: Джемал Хатип
Страници: 40
Цена: 1.00 лв.
Допълнителна информация
Издателство: Главно мюфтийство
Година на издаване – 2014/ София
Издание: Първо
Предметни рубрики: Ислям, Коран, Етика, Литература,
Резюме:
Братко мой!
Повечето от хората не знаят за същността и стойността на покаянието и значението му за онези, които се покайват.  Дори и да разберат стойността му, те не знаят пътя, който трябва да следват към него, а когато намерят, не знаят от къде и как трябва да тръгнат по него. Затова ела с мен, братко мой, да изследваме истината и стойността на покаянието и пътя, който води към него, та дано заедно да го достигнем…


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.