Районно Мюфтийство-Плевен

Районно Мюфтийство - Плевен е разположено в северна България и обхваща областите Плевен, Ловеч. Територията на Районно Мюфтийство – Плевен е с площ от 31 93km2.
Граничи с Районно Мюфтийство - София, Русе, Велико Търново, Пловдив и Сливен.
Мюфтийството разполага с 26 джамии и месджиди.
Мюсюлманското население в района е около 40 000.
Броя на Мюсюлмански настоятелства в Районно Мюфтийство – Плевен е 63. Районното мюфтийство е със седалище гр.Плевен.

 Екип:


Районен мюфтия


Мурад Бошнак

Наместник мюфтия гр.Плевен

Хаджи Неджатин Неджипов

Седалище: гр.Плевен, бул."Русе" №13

Тел: 0879485842

 

Секретар
Айгюн Али 

 

 

Ваиз
Рейхан Алиев Караалиев

 

Контакти:

гр. Плевен  Ул. „Русе” №13

тел/ факс: 064/807 584

E-mail: rm.pleven@grandmufti.bg

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.