Районно Мюфтийство-Пловдив

Районно Мюфтийство - Пловдив е разположено в Централна Южна България и обхваща област Пловдив.
То граничи с Районно Мюфтийство – София, Хасково, Смолян, Стара Загора.
Територията на Районно Мюфтийство – Пловдив е с площ от  5 962km2.
Мюфтийството разполага с 43 джамии и месджиди. Мюсюлманското население в района е около 36 319.Броя на мюсюлманските настоятелства е 29. Районното мюфтийство е със седалище гр.Пловдив.


Екип:


Районен мюфтия


Танер Вели

 

Наместник районен мюфтия на Асеновград

Осман Осман

Седалище: гр. Асеновград, ул. "Цар Иван Асен II" №122 А

Имейл: ib80osman@abv.bg

Секретар
Кадир Ахмедов

 

 

Експерт отдел "Вакъфи"
Джошкун Мустафа

 

Ваиз
Екрем Мустафов Ходжев

 

Ваизе
Фатиме Мустафа Салях

 

Контакти:

гр. Пловдив  Ул. „Райко Даскалов „ №23, 4000 Център, Пловдив

Имейл: rm.plovdiv@grandmufti.bg

Тел: 032/330165; 0885117530

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.