Мюсюлманското изповедание подготви критерии за категоризация на имамите. Чрез тях ще бъде поощренно развитието им и ще бъдат мотивирани да бъдат по-активини. Категоризацията е обвързана с увеличаване на размера на месечната заплата. Предвидено е и увеличаване на хонорарите.

Водещи критерии ще бъдат образованието, познанията върху Свещения Коран-и Керим и участието на имамите в социалните и образователни дейности на Мюсюлманското изповедание. 

Подготовката и опитът им ще бъдат проверени от 5-членна комисия. За целта до 25 декември 2023 г. имамите трябва да подадат заявление чрез Районните мюфтийства, в което да посочат в коя категория искат да положат изпит.

Критериите за съответните категории ще бъдат следните:

- Категория А

* Висше образование или завършено духовно училище и продължаващо висше образование;

* Правилно четене на Коран-и Керим и познания по Факъх;

* Наизустяване на 20 страници от Корана (един джуз);

* Отслужване на петкратен намаз;

* Организиране на летни и годишни Коран курсове.

- Категория B

* Завършено духовно училище, курс за имами или курс за хафъзи;

* Правилно четене на Коран-и Керим;

* Наизустяване на 10 страници от Корана;

* Отслужване на петкратен намаз;

* Организиране на летни Коран курсове.

- Категория C

* Имами, завършили курс с продължителност до 2 месеца;

* Наизустяване на сури от Корана;

* Отслужване на петкратен намаз;

* Отслужване на Петъчен намаз;

* Подготовка и погребване на дженазе. 

Предвидена е и четвърта категория за имамите, навършили пенсионна възраст. 

Допълнителна информация можете да получите в съответните Районни мюфтийства.

Пожелаваме успех на всички в предстоящите изпити!


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.