Поради влошената метрологична обстановка следствие на снеговалежа в страната, честването на годишнината от основаването на духовно училище "Нювваб" - гр. Шумен, празничният концерт и срещата на възпитаниците на Духовното училище, които бяха планирани за 27 ноември 2023 г., се отлагат.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.