Имената на победителите в националния конкурс на Мюсюлманското изповедание "Джамията в моя живот" вече са ясни.

Те бяха определени от специална комисия, която разгледа и обсъди работите на участниците. Съставът ѝ взе решение лауреатите да получат парични награди. 

Надпреварата е част от програмата на инициативата "Седмица на джамиите". Участниците в различните възрастови групи могат да участват с рисунка, стихотворение или есе. 

И през тази година Комисията отчете висок интерес към конкурса. В него са се включили голяма част от децата, които посещаваха Коран-курсовете.

Работите на участниците за пореден път показват големия им талант и потенциал за развитието му. 

 

Рисуване

7-13 години

1. Селин и Нихал Невинови

2. Джасмин Бисерова Топчиева

3. Манка Хасанова Садъкова

 

14 - 18 години

1. Димка Мигленова Кичикова

2. Иман Халил Хасанов

3. Джими Радостинов Стефанов

 

19 - 25 години

1. Айджан Джансел Онбаши

2. Фатиме Муса Низам

 

Стихотворение 

7 - 13 години

1. Мерве Рефатова Авдикова - Районно мюфтийство - Благоевград

2. Имран Юджел Хайреддин - Районно мюфтийство - Русе

3. Мерйем Емилова Младенова – Районно мюфтийство - Кърджали

 

14 - 18 години

1. Хавва Муса Арнауд - Районно мюфтийство - Благоевград

2. Хтидже Мехмед Терзийска - Районно мюфтийство - Благоевград

3. Атидже Али Ходжа - Районно мюфтийство - Благоевград

 

19 - 25 години

1. Хавва Муса Дунгьова - Районно мюфтийство - Пазарджик

2. Мехмед Абдулкадир Османоглу - Районно мюфтийство - София

 

Есе 

7 - 13 години

1. Беян Джемал Муса - Районно мюфтийство - Благоевград

2. Алпер Расим Осман - Районно мюфтийство - София

3. Нелин Мюзетинова Махмудова – Районно мюфтийство - Русе

 

14 - 18 години

1. Силвен Ердал Торлак - Районно мюфтийство - Русе

2. Сибел Джемал Коренска - Районно мюфтийство - Благоевград

3. Мария Венкова Сиракова - Районно мюфтийство - Кърджали

 

19 - 25 години

Рафие Юнуз - Районно мюфтийство - Благоевград

Главното Мюфтийство поздравява победителите и изказва благодарности на всички участници в конкурса "Джамията в моя живот"!


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.