Декларация

на        

Главно мюфтийство на Мюсюлманско изповедание в Република България, по повод изказване на народния представител Валери Симеонов в Народното събрание на 25.03.2015 г.

 

Главно мюфтийство на Мюсюлманското изповедание в Република България е силно обезпокоено от поредното ислямофобско, граничещо с ксенофобия изказване на народния представител Валери Симеонов от трибуната на Народното събрание на 25 март 2015 г.

Изказвания като това: „Мога ли да Ви попитам аз: защо след приключване на изборния ден виеше ходжата от минарето? И какво виеше тоя от минарето?! Може би поздравления на неразбираем език”, дълбоко накърняват честта и достойноството на мюсюлманите и техните светини, и са в пълен противовес със свободното право на вероизповедание, като основно, естествено и демократично човешко право, гарантирано от Конституцията на Република България, Закона за вероизповеданията, Всеобщата декларация за правата на човека на ООН и Европейската конвенция за правата на човека.

Недопустими са подобни квалификации, свързани с дейността на местните религиозни дейци - свещенослужителите – имами, още повече когато това се прави от трибуната на Народното събрание от народен  представител, който е избран, за да защитава интересите на обществото, а не да ги обижда и оскърбява.

Подобни изказвания са еманация на езика на омразата, употребен с ясна и конкретна цел, а именно да опорочат сакралните фундаменти на ислямската религия, какъвто е и призивът за молитва – Езан, да принизят  религиозните убеждения на над милион български граждани, да разделят обществото и да инспирират междурелигиозна и етническа вражда.

Призивът Езан се отправя вече над 15 века по цял свят на арабски език, в точно определени часове и минути, и е разбираем за всички мюсюлмани и не малка част от немюсюлманите. Затова категорично сме против да се отъждествява свещения молитвен призив с невежи внушения като „виене и поздравления на неразбираем език” и да се правят каквито и да е било опити религията да бъде въвлечена в предизборните съревнования на политическите партии.

В тази връзка искаме да напомним чл. 44, ал. 2 от Конституцията на Република България, който забранява създаването на организации, чиято дейност е насочена към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда и към нарушаване на правата и свободите на гражданите, както и чл. 164, ал. 1 от Наказателния кодекс, предвиждащ търсенето на наказателна отговорност от всеки, който проповядва омраза на религиозна основа чрез слово, печат или други средства за масова информация, чрез електронни информационни системи или по друг начин.

 

На основание на горепосочените норми призоваваме всички компетентни органи и институции да предприемат необходимите действия за търсене на съответната отговорност от извършителя на подобни дейния.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.