Покана за акредитация

На 18 април 2015 г. от 19:00 ч в зала "Св. София" на Народното събрание (пл. “Княз Александър І” № 1) Главно мюфтийство организира концерт за Класическа суфитска музика в рамките на честванията по случай седмицата на благословеното рождение на Пратеника Мухаммед, мир нему 18-25 април т.г.

На събитието са поканени държавници от страната и чужбина, дипломати, академици и хора на изкуството. Освен протоколните гости събитието е с "Вход свободен", за всички любители на мистичното музициране.
Поради изискванията за контрол на достъпа в сградата на Народното събрание се обръщаме с покана към желаещите да отразят събитието, да се  акредитират в срок до 15 април 2015 г. Достатъчно е на електронния адрес press@grandmufti.bg, да заявите акредитация, като отбележите името на медията, име, фамилия и длъжност на колегите, които ще отразят събитието и координати за обратна връзка.

В деня на събитието в залата ще бъдат допуснати само акредитираните за събитието журналисти.
За допълнителни въпроси и интервюта преди събитието оставаме на разположение.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.