Главно мюфтийство организира Седмица на сираците под наслов „Дари милост, а не милостиня”

Главно мюфтийство обявява  Национална благотворителна кампания по повод Седмицата на сираците 23-29 ноември 2015 под наслов „Дари милост, а не милостиня”. Кампанията се провежда за четвърта поредна година. Средствата събрани от миналогодишната кампания бяха достатъчни 157 дечица да получават по 50 лв. на месец през цялата година.
Ежегодно милиони деца по света осиротяват, губейки един или и двамата си родители. Според статистическите данни на ЮНЕСКО между 143-210 млн. са децата лишени от родителски грижи. За България тази тъжна статистика се увеличава със всеки изминал ден. Към момента според изчисленията на институциите броя на децата лишени от родителски ласки е 4 755.
Независимо от причините, милиони деца израстват без семейната любов и топлина. Наш дълг е да им подадем ръка! “...Каквото и добро да раздадете, нека е за родителите и близките, и сираците, и нуждаещите се, и пътника [в неволя]. Каквото и добро да сторите, Аллах го знае”, повелява Всевишния в сура ,, Бакара” – 215, в Корана.
Водейки се от принципите на Исляма и осъзнатата висока социална отговорност, отдел „Социален” на Главно мюфтийство организира национална благотворителна кампания по повод Седмицата на сираците 23-29 ноември 2015 г. под наслов „Дари милост, а не милостиня”. Целта на отдела е да облекчи неволите на нуждаещите се, организирайки национални каузи. Дарения може да се правят в Главно мюфтийство и районните мюфтийства. За повече информация отдел „Социален” на Главно мюфтийство social@grandmufti.bg.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.