Висшият мюсюлмански съвет отличи личностите, послужили за пример на мюсюлманската общност, с наградата на името на първия главен мюфтия на България Ходжазаде Мехмед Мухйиддин ефенди.

Тяхната доброта, последователност, състрадание и ясна позиция в подкрепа на мюсюлманите в България за пореден път вдъхнови гостите на церемонията.

Тържественото събитие се състоя на 8 декември 2021 г., в кино „Люмиер“. Сред официалните гости в залата бяха зам.-председателят на Народното събрание Мукаддес Налбант, министърът на културата Велислав Минеков, представители на дипломатическия корпус у нас, народни представители, членове на Съвета на религиозните водачи, представители на религиозните общности, районни мюфтии, представители и приятели на мюсюлманската общност.

По време на церемонията гостите чуха айети от Свещения Коран-и Керим, посветени на добротата и изпълнение на традиционна и религиозна музика.

Председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед приветства гостите в залата с цитати от стихове на поета Юнуз Емре, чиято годишнина чества ЮНЕСКО през 2021 г.

„Отиващата си година беше критичен период в световен мащаб. Пандемията, която все още не е отминала, дава индикация за икономическа, политическа и духовна криза. Но надеждата е жива в мюсюлманската общност, която като част от българското общество, винаги търси пътища за изход. В този момент намирането на пътища е трудно, но пътеки има. Особено за тези, които следват разума си и чувайки гласа на сърцето, надделяват над егото си“, заяви председателят на Висшия мюсюлмански съвет и припомни, че обществото изпитва нужда от добрите примери на наградените личности.

На церемонията главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи засвидетелства съпричастност и солидарност с тези, които вършат добро.

„Човек е необходимо да чувства със сърцето си проблемите около себе си. Ако успее да живее по този начин, доказва че той наистина е човек. Така можем да бъдем достойни за образа, по който ни е създал Аллах.

В последно време сме свидетели на твърдения, че религията била маргинализирана. Хората са свикнали да живеят само и единствено със светския начин на живот. Ние обаче, на практика виждаме, че човек не е изграден или не е сътворен да бъде само консуматор, нито пък да бъде гардероб. Освен материална необходимост, човек има и духовна“, каза главният мюфтия пред гостите и пожела Аллах да ни дари с щастие.

С плакета на името на Ходжазаде Мехмед Мухйиддин ефенди бяха удостоени петима души, като едната награда е почетна и институционална. 

Първи отличието получи Хюсеин Мехмед Хюсеин, дългогодишен доброволец и служител на Районно мюфтийство – Бургас. Той беше отличен за приноса му в опазването и развиването на вакъфите и материалното културно наследство на мюсюлманската общност.

При връчването на плакета от страна на посланика на Турция у нас, Н. Пр. Айлин Секизкьок заяви, че опазването на вакъфските имоти, които са част от културното наследство, е от изключително значение. „Всяко произведение, което е реставрирано с историческите му особености и предназначение, ще допринесе още повече повече за нашите страни и хората. По тази причина за мен е чест да връча наградата на Висшия мюсюлманския съвет на Хюсеин Мехмед“, бяха думите, с които дипломатът поздрави носителя на наградата.

С втората награда беше удостоен проф. Любомир Попов, преподавател по педагогика във Висшия ислямски институт – гр. София. Той беше отличен за приноса му в подготовката на кадри за нуждите на Мюсюлманско изповедание и цялата българска образователна система.

Наградата беше връчена от доайена на посланиците на мюсюлманските страни у нас - посланикът на Държавата Палестина Н. Пр. д-р Ахмед Ал-Мадбух, който пожела успехи на проф. Любомир Попов. 

Носителят на третия плакет беше Хафъз Мехмед Бейти, дългогодишен имам в с. Стамболово, общ. Сливо поле, обл. Русе. Отличието е за приноса му към мюсюлманската общност чрез съхраняване на многовековните ни традиции.

Преподавателката в целогодишния Коран-курс в с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград Фатме Кьойбашиева получи четвъртата награда. Тя е за приноса й в религиозното обучение, възпитаването на младежта в ислямските ценности и съхраняването на мюсюлманските традиции.

Фатме Кьойбашиева изказа благодарността си към Всевишния, че ѝ е отредил възможността да бъде в помощ на хората.

„Когато се учех, аз сякаш открих една голяма красота, която исках да предам на всички останали. Да я изпитат и те. Причината да започна да преподавам на ученици е именно тази“, каза с вълнение Фатме Кьойбашиева пред гостите.

Зам.-председателят на Народното събрание Мукаддес Налбант поздрави носителката на плакета.

 „Аз съм много впечатлена и много благодарна, защото всички ние тази вечер попаднахме в един различен свят. Свят, който бихме желали да присъства в живота на всеки един. Тук тази вечер тържествуваше доброто. Философите казват, че доброто е тъждествено на истината. Че доброто е тъждествено на красотата“, заяви Мукаддес Налбант, след като ѝ връчи наградата.  

Почетната награда „Ходжазаде Мехмед Мухйиддин ефенди” получи Мехмед Бесоолу, благотворител от с. Александрово, общ. Павел Баня, обл. Стара Загора. Той беше удостоен с нея за приноса му в развитието на мюсюлманската култура, мюсюлманските култови сгради и благотворителност в района, където живее.

Наградата "Ходжазаде Мехмед Мухйиддин ефенди" е учредена през 2017 г. Тя носи името на първия главен мюфтия на България, встъпил в длъжност на 8 декември 1910 г.

Целта на наградата е лица с ярки постижения и принос в развитието на Мюсюлманското изповедание и мюсюлманската общност в страната да получат публично признание и да популяризираме техните действия. 

Вярваме, че по този начин ще допринесем в обществото ни да има повече добри примери, от които да се учим.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.