Висшият мюсюлмански съвет определи личностите, които ще получат наградата „Ходжазаде Мехмед Мухйиддин ефенди” през 2021 г. 

С отличието ще бъдат удостоени хора, които дават пример на обществото и допринасят за развитието на Мюсюлманското изповедание и мюсюлманската общност в България. 

Церемонията по връчването на наградите ще се проведе на 8 декември, в кино "Люмиер", от 18 ч. С плакета на името на Ходжазаде Мехмед Мухйиддин ефенди ще бъдат удостоени петима души, като едната награда е почетна и институционална. 

В резултат на положени общи усилия за получатели на наградата „Ходжазаде Мехмед Мухйиддин ефенди” през 2021 г. са определени следните лица:

1. Хафъз Мехмед Бейти — дългогодишен имам в с. Стамболово, общ. Сливо поле, обл. Русе. Номиниран е за приноса му към мюсюлманската общност чрез съхраняване на многовековните ни традиции; 

2. Фатме Кьойбашиева — преподавателка в целогодишния Коран-курс в с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград. Номинирана е за приноса й в религиозното обучение, възпитаването на младежта в ислямските ценности и съхраняването на мюсюлманските традиции;

З. Проф. Любомир Попов — преподавател по педагогика във Висшия ислямски институт — гр. София. Номиниран е за приноса му в подготовката на кадри за нуждите на Мюсюлманско изповедание и цялата българска образователна система;

4. Хюсеин Мехмед Хюсеин — дългогодишен доброволец и служител на Районно мюфтийство — Бургас. Номиниран е за приноса му в опазването и развиването на вакъфите и материалното културно наследство на мюсюлманската общност.

Почетната награда „Ходжазаде Мехмед Мухйиддин ефенди” е определена за Мехмед Бесоолу — благотворител от с. Александрово, общ. Павел Баня, обл. Стара Загора. Номиниран е за приноса му в развитието на мюсюлманската култура, мюсюлманските култови сгради и благотворителност в района, където живее.

Наградата "Ходжазаде Мехмед Мухйиддин ефенди" е учредена през 2017 г. Тя носи името на първия главен мюфтия на България, встъпил в длъжност на 8 декември 1910 г.

През годините с отличието Мюсюлманското изповедание удостои президента Росен Плевнелиев и Н. В. Симеон II.  

Целта на наградата е лица с ярки постижения и принос в развитието на Мюсюлманското изповедание и мюсюлманската общност в страната да получат публично признание и да популяризираме техните действия. 

Вярваме, че по този начин ще допринесем в обществото ни да има повече добри примери, от които да се учим.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.