Представители на Главно мюфтийство и преподаватели от ВИИ посетиха духовното училище в Шумен

Заместник-главният мюфтия Ведат Ахмед, доц. Ибрахим Ялъмов и Исмаил Джамбазов посетиха имамите, курсистите и учениците от СОДУ „Нювваб“- град Шумен. Заместник-главният мюфтия поздрави присъстващите, Исмаил Джамбазов изнесе лекция на тема „Важността на образованието”, а доц. Ибрахим Ялъмов направи представяне на  последната си издадена книга.