Търновското районно мюфтийство проведе първото си заседание за 2020 година

Районно мюфтийство – Велико Търново проведе първото си работно заседание за 2020 година на 8 януари (сряда). Участие в него взеха имамите на джамии в обхвата на търновското мюфтийство.

„Направихме анализ на проведената в края на 2019 година кампания „Седмица на сираците“, като с идеите и препоръките на присъстващите имами обсъдихме и начините за по-висока ефективност на инициативата на местно ниво. Домакинът на срещата и районен мюфтия на Велико Търново Сюлейман Масурев представи доклад за дейността на търновското мюфтийство за 2019 година, след което бяха разгледани цели и идеи за подобряване дейността на Районно мюфтийство – Велико Търново като цяло.“ – коментира за Grandmufti.bg секретарят Яшар Мехмед.

По думите му, в рамките на проведената работна среща местните имами са запознати още с възможността за участие в едногодишните курсове за имами, които стартират с началото на тази календарна година в школите в Устина и Шумен, както и са обсъдени въпроси, свързани с разпространението на литературата и периодичните печатни издания на Главно мюфтийство.

 

Автор: Л. Чаушева