Районно мюфтийство – Хасково бе домакин на среща с подпомаганите деца сираци от региона

 

Районно мюфтийство – Хасково беше домакин на една от поредицата срещи с деца сираци, които се проведоха през последните дни в рамките на националната кампания „Седмица на сираците“ 2019. Тя се състоя на 28 ноември (четвъртък) и освен подпомагани сираци от хасковско и техните родители и настойници, на срещата присъстваха заместник главният мюфтия Бирали Мюмюн, експертът от Отдел „Социален“ Джафер Исов и експертът от Отдел „Медии и култура“ Сейхан Мехмед.

Срещата беше официално открита от домакина и районен мюфтия на Хасково Басри Еминефенди, който приветства всички присъстващи. Ресорният по социалните дейности заместник главен мюфтия Бирали Мюмюн акцентира върху значимостта на подпомагането на сираците, отношението към тях и деликатността на тази тема като цяло. Той запозна присъстващите със същността на социалната дейност, която развива Мюсюлманско изповедание, и особено наблегна на момента с подпомагането на сираците – историята на кампанията „Седмица на сираците“, развитието ѝ през годините, начините на набиране и изразходване на събраните средства и т.н.

„Идеята на срещите като тази, каквито проведохме в редица районни мюфтийства в цялата страна през последните дни, е да се осъществят контакти и запознанства между самите деца, между родителите и настойниците им. Целта ни е с тези организирани срещи да дадем възможност за споделяне и обсъждане на проблемите и трудностите, с които живеят децата сираци, и да търсим заедно по-адекватни начини за разрешаването им.“ – каза още заместник главният мюфтия Бирали Мюмюн. В тази връзка той използва възможността да се запознае с всяко едно от присъстващите деца поотделно, опитвайки се да научи повече за тях, интересите им, проблемите и мечтите им.

От страна на родителите и настойниците на подпомаганите деца сираци от хасковско беше изказана най-голяма благодарност към районния мюфтия на Хасково Басри Еминефенди и към Главно мюфтийство за оказваната морална и финансова подкрепа на децата. Една от присъстващите на срещата жени придружители изтъкна, че единствено мюфтийството е откликнало с помощ на нуждите им, докато всички други врати са им били затваряни по най-различни неоснователни причини.

В края на състоялата се среща в Хасково децата бяха изпратени с подаръци, като заместник главният мюфтия Бирали Мюмюн им напомни, че от тяхна страна е достатъчно единствено да споменават помагащите в дуите си.

 

Автор: Л. Чаушева