В Норвегия държавата стриктно ще следи продуктите, произведени по метода хелял

От Управлението за надзор и управление на качеството на храните в Норвегия заявиха, че някой компании, които са заявили, че произвеждат храни по метода хелял, могат да загубят своята репутация в този сектор. Ежегодната проверка, проведена от Управлението, е показала, че от 40 предприятия, които маркират своите изделия с етикета „Хелял“, 12 не полагат достатъчно стриктно необходимите мерки за спазване на всички порядки при приготвянето на продуктите. Всичко това е с изключителна важност, предвид факта, че постоянно разрастващата се мюсюлманска общност в страната има нужда от правилно приготвени продукти, както и точна информация за това. От друга страна Управлението за надзор и управление на качеството на храните е поела отговорността за спазването на всички критерии, включително чрез промяна на нормативната уредба на страната, отнасяща се до това неотменно право на вярващите мюсюлмани.
По думите на председателя на Управлението, компаниите са длъжни да предоставят информация за суровините, от които се приготвят продуктите. Само хелялните суровини ще дават право на готовите продукти да се отбелязват като съответстващи на Шeриата. Той също така е добавил, че неточната информация никому не принася полза, защото , и вярващите остават излъгани и фирмите губят своя имидж.

Източник: http://islam-today.ru/