Стратегическият анализ на Районните мюфтийства

В рамките на три дни  в края на изминалата седмица, Районните мюфтии от страната проведоха семинар, на който анализираха работата на Главно мюфтийство и районните мюфтийства.
Стратегическия анализ, който бе проведен на базата на ръководството и служителите на Главно мюфтийство даде позитивен отзвук като премина на следващото ниво – районни мюфтийства.
На семинара взеха участие всички 21 районни мюфтии и ръководството на Главно мюфтийство. Всеки присъстващ взе активно участие в анализа на дейността на Мюсюлманското изповедание в лицето на ГМ и РМ.
Районните мюфтии представиха ясни и конкретни  мерки за по доброто функциониране на институцията.
„ Този вид срещи дават възможност за открит диалог между ръководните кадри на изповеданието, а това е предпоставка за сплотяване и париране на всякакъв вид конфликти и раздори” спомена един от районните мюфтии.
 Водещия на семинара доц. д-р Али Арслан – социолог, преподавател в Сакарския Университет изказа своето задоволство от активността и откровеността на районните мюфтии, като отбеляза, че малко са институциите даващи възможност за такъв род аналитични и конструктивни дейности. Методиката на разширения SOWT анализ приложена по време на семинара показва, че ефектът от подобни мероприятия е положителен, но изисква регулярност.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.