Мюсюлманско изповедание отбелязва Святото рождение на Пратеника Мухаммед (с.а.с.) със събития и инициативи в цялата страна

„И те изпратихме [о, Мухаммад] наистина като милост за световете.“

(Свещен Коран, Сура „Пророците“:107)

 

Седмицата на святото рождение на Пратеника Мухаммед (с.а.с.), Мевлид Кандили, тази година за пореден път ще бъде отбелязана от Мюсюлманско изповедание с различни събития и инициативи на територията на цялата страна.

Святото рождение на любимия ни Пратеник (с.а.с.) се чества на 12-ия ден от третия месец в ислямския календар – месец Рабиа‘л-Ауал или в нощта на 11-и срещу 12-и. Затова и районните мюфтийства у нас ще започнат с организираните инициативи по случай рождението на Мухаммед (с.а.с.) още тази вечер, като някои от тях са предвидили събития с четене на мевлид, други – провеждане на лекции и различни други религиозни прояви в джамиите.

В рамките на цяла една седмица мюсюлманите в България ще имат възможността да се включат в проявите по случай Мевлид Кандили, организирани от районните мюфтийства по места.

Седмичната програма със събития на районните мюфтийства по случай Мевлид Кандили 2019 може да видите ТУК. 

Автор: Л. Чаушева