Новоизбраните наместник районни мюфтии на Златоград и Девин бяха представени пред РМС-Смолян

 

На 15.10.2019 година Районен мюсюлмански съвет (РМС) – Смолян проведе редовно заседание. На заседанието районният мюфтия Неджми Дъбов запозна РМС с решенията на Висшия мюсюлмански съвет от 18 септември, 2019 година, с които бяха избрани наместник районни мюфтии на Златоград и Девин. Дългогодишният преподавател в Курс за хафъзи „Хафъз Мурад Хаджи“ в град Мадан и член на Районния мюсюлмански съвет хафъз Байрам Ушев бе избран за наместник районен мюфтия на град Златоград. Той ще отговаря за общините Златоград и Неделино. Досегашният имам на село Кочан, Община Сатовча и бивш началник на Отдел „Иршад“ към Главно мюфтийство Изет Джалев бе избран за наместник районен мюфтия на град Девин, отговарящ за общините Девин, Борино и Доспат.

От началото на месец октомври, при проведени заседания наместник районните мюфтии бяха представени на имамите и мюсюлманските настоятелства в съответните общини, а също така и пред общността и обществеността. РМС-Смолян пожела на новоизбраните наместник-мюфтии успех и изрази подкрепата си при осъществяването на тяхната дейност.

На заседанието беше представена концепция за презентиране дейността на районното мюфтийство, което предстои да се направи по общини в следващите месеци. Целта на презентациите ще бъде мюсюлманската общност и обществото да бъдат запознати с административните, благоустройствените, образователните и социални дейности на мюфтийството. Планирани са и провеждането на семинари за младежи, студенти и семейства. Също така бяха анализирани проведените лекции през изминалия сезон, на базата на което се изказаха мнения и се дадоха препоръки за тяхното по-продуктивно протичане в бъдеще. Съветът се обедини около тезата, че когато консенсусът бъде поставен като принцип в планираните дейности, тогава по-добрата продуктивност изглежда по-реалистична.