67-годишна мюсюлманка завърши бакалавърска степен в университет

Рокия Омар от Сингапур

Рокия Омар, мюсюлманка от Сингапур, доказа, че човек може да се образова и развива академично, независимо от възрастта си. На 67-годишна възраст тя защити дипломната си работа и получи бакалавърска степен, съобщават местни медии. Темата на дипломната ѝ работа е посветена на ролята на жените мюсюлманки в Сингапур.

Не исках възрастта ми да е пречка за моето обучение“– казва Рокия Омар.

Тя споделя, че още от ранна детска възраст е имала желание да учи в медресе, но по стечение на обстоятелствата се наложило да работи. Когато е на 56 години мюсюлманката постъпва в ислямско средно училище, където завършва задочно след 11 години и половина.

  

Автор: Л. Чаушева