Работна среща с имами проведе Районно мюфтийство - Разград

На 6 август 2019 година разградското районно мюфтийство проведе работна среща с част от имамите от областта. То се състоя в джамията „Ахмед бей” в град Разград.

Заседанието започна с приветствени слова на районния мюфтия Мехмед Аля и с четене на пасажи от Коран-и Керим от Шакир Ахмедчиков - имам на град Разград.

Районният мюфтия направи кратък отчет за дейността на районното мюфтийство, анализирани бяха летните коран-курсове по населените места, бяха обсъдени също и някои актуални теми.

Районният мюфтия направи някои разяснения около предварителната подготовката за посрещането на празника Курбан Байрам като почистване на дворните и вътрешните пространства в джамиите, съобщаване след езан за деня и часа на празничната байрамска молитва. Акцент беше поставен върху изрядността на имамското облекло (джуббе и саръка), както и условията на курбана (жертвените животни). Направени бяха практически напомняния, свързани с изпълнението на байрамския намаз и четенето на хутбето. В тази връзка всички имами получиха предварително подготвени байрамски хутбета и други материали. Събранието беше закрито с дуа. 

Срещи в същия формат се очаква да бъдат проведени и в градовете Кубрат и Исперих.