„Кутуб-ус- Ситте“  

 

На 8 февруари в сградата на Мюсюлманското вероизповедание  в гр. София се проведе  среща със специалисти по ислямска теология и арабски език, на което бе обявено  официалното стартиране на проекта за превод на български език на един  от най-важните сборници с хадиси „Кутуб-ус-Ситте“.

На събранието Председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат С. Ахмед и ръководителят на проекта Джемал Хатип - експерт към отдел „Издателство“ на вероизповеданието обсъдиха проекта със специалистите и преводачите.

Кутуб-ус- Ситте“ е наименованието на шесте най-важни книги с  хадиси. Първата от тях е книгата „Сахих“ на Имам Бухари. Авторът, роден  194 години след Преселението на Пратеника (с.а.с)  е написал един от най-важните извори на ислямската литература, като е включил само достоверните хадиси в книгата си.  

Втората книга е „Сахих“ на Имам Муслим, който пътувал по различни места, за да се изучи в науката хадис.   Живял през 9. век, като последните си години е прекарал в град Нишапур, където преподавал хадис и се занимавал с търговия.

Третата книга „ел-Джамиу‘с - Сахих“.   Знае се повече като „Сунен-и Тирмизи“ заради автора си  Ебу Иса Мухаммед бин Иса ибни‘д-Даххак, известен като Имам Тирмизи.   

Четвъртата книга е „Сунен“ на Ебу Абдуррахман бин Шуайб  бин Али бин Синан бин Бахр ел-Хорасани, известен повече като Имам Несаи. Съдържа около 5 700 хадиса.

Петата книга е „Сунен“ на Ебу Давуд. Авторът е работил над труда си 20 години, като е отделил 4 800 хадиса от общо 500 000.

Шестата и последна книга от сборника е „Сунен“ на Ибн Мадже. Книгата е писана през девети век и съдържа над 4 хиляди хадиса.

 

 

Юзлем Тефикова 

 

Юзлем Тефикова