Хаджиите приключиха задълженията си в Мекка и тръгнаха за Медина

Българските хаджии на 4 октомври благополучно приключиха изпълнението на задълженията си в Мекка. Тогава те направиха прощалните обиколки (веда таваф) около свещения храм Кябе, ден преди това трудно подвижните хаджии също изпълниха последното си задължение с помощта на организационния екип на Главно мюфтийство.  

На 5 октомври хаджиите тръгнаха с автобуси за Медина, която се намира на около 400 км. Останалите девет дни хаджиите ще прекарат в Медина, където ще изпълняват ибадетите си в Месджид-и Небеви и значимите места в озарения град.