Успешно завърши тазгодишната кампания на Главно мюфтийство под надслов „Курбанът сближава“

В рамките на месец преди настъпването на Курбан Байрам Главно мюфтийство обяви началото на кампания под наслов ,,Курбанът сближава“.  Дарени бяха 25 курбана. Месото от закланите животни бе раздадено на сираци от районните мюфтийства в  София,  Благоевград,  Пазарджик, Смолян и Разград.

По време на самия празник Курбан Байрям Главното мюфтийство, в партньорство с различни благотворителни фондации от чужбина, организира коленето и раздаването на голям брой курбани от дарители. С подкрепата на фондациите  ,,Диянет“, ,,Хасене“ и ,,Садакаташъ“  беше организирано коленето на общо 1421 курбана, като  месото беше раздадено на 13 500 нуждаещи се семейства.

Главно мюфтийство изказва своята благодарност към всички дарители и се обръща кам Всевишния Аллах да приеме курбаните и добрите им дела.