Представители на посолството на САЩ посетиха районно мюфтийство Хасково

На 13.05.2015 г. представители на посолството на САЩ посетиха Районно мюфтийство Хасково. Секретар по политико - икономическите въпроси г-н Джъстин Хюнг и г-н Евгени Тодоров от политическия отдел бяха посрещнати от Районния мюфтия на Хасково г-н Басри Еминефенди. На срещата гостите бяха запознати с дейността на мюфтийството и подчертаха толерантността и добрите отношения между религиите в района на  мюфтийство Хасково.