На 10 юли (петък) тази година Амир Фелети, началник на Отдел „Образование“ към Главно мюфтийство, получи в Министерство на образованието и науката (МОН) официалния документ, с който новите учебници за изучаването на предмета „Религия-ислям“ окончателно бяха одобрени.

„От името на образователното министерство у нас официално ни бе връчено писмото, което удостоверява, че проектите на учебниците за обучение по предмета „Религия-ислям“ от 1. до 5. клас, включително, са окончателно одобрени, и ще бъдат използвани в държавните и общинските училища от началото на учебната 2020/2021 година.“ – коментира за Grandmufti.bg началникът на Отдел „Образование“ в Главно мюфтийство Амир Фелети.

Към момента комисията по подготовка и изготвяне на проектите на учебниците с членове Амир Фелети, Назмие Кулова, д-р Осман Ибрахимов, д-р Селиме Хасанова, Мухаммед Камбер, Бейхан Мехмед, Алпер Ахмед и Гюлгюн Гайгаджова работи по проекта на учебника по „Религия-ислям“ за 7. клас. По същия повод на 07 и 08 юли тази година в София беше проведена и работна среща между участниците в комисията. Ръководител на проекта е заместник главният мюфтия Ахмед Хасанов, който е ресорен в направление „Образование“ в Главно мюфтийство, а отговорен редактор е Мурад Бошнак. Целият проект се реализира под егидата на Главно мюфтийство на мюсюлманите в Република България и под прякото наблюдение на главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи.

 

Автор: Л. Чаушева