От благодатта на Аллах Теаля е, че за всяка болест е дал лек. Също така в Корана и сюннета на Пейгамбера (с.а.с.) се съдържа лек за душата и тялото. Аллах повелява: „И низпославаме от Корана това, което е лек и милост за вярващите, а на угнетителите Той надбавя само загуба“ (ел-Исра, 17: 82).

Нека да погледнем и в хадисите на Расулюллах (с.а.с.). В сборника на имам Бухари се предава, че Мухаммед (с.а.с.) е казал: „Аллах Теаля за всяка болест, която е съз­дал, е дал и лек“. Сахабиите винаги питали Расулюллах (с.а.с.) за различните болести и лечението им. В доста ха­диси виждаме той да говори за душевни болести като на­пример: „Болестта на сърцето е завистта…“ и др. Но има и примери с физически заболявания, за които Расулюллах (с.а.с.) ни е известил. Ето част от болестите, за които той е посочил лечение: треска, метеоризъм, диария, воднянка, рани, отравяния, стоматологични заболявания, пъпки, проказа, главоболие и други.

От хадисите също разбираме и какво Мухаммед (с.а.с.) е препоръчвал за лечение. Тук ще се спрем само на три примера:

1. ХАББЕТ-УС-СЕВДА

Така нареченият черен кимион е растение, което мно­го често е използвано в медицината на Расулюллах (с.а.с.). В хадис от Ебу Хурейра (р.а.) се предава, че той е казал: „Използвайте това черно семе (хаббет-ус-севда), защото в него се съдържа лек за всичко освен за смъртта“ (Бухари, Муслим).

Тази лечебна билка се използва на семена, а също и като масло. Маслото от черен кимион намира приложе­ние в борбата с алергии, настинки, възпаления на устната кухина, заболявания на стомашно-чревния тракт, астма, диабет. Има много добър диуретичен, антивирусен, ан­тибактериален и противогъбичен ефект. Ефективно е при лечение на хемофилия, синузит, хемороиди, проста­тит, псориазис, алопеция, диария. Помага при изтоще­ние, глисти, недостатъчна секреция на жлъчката.

Една от най-важните съставки на хаббет-ус-севда е ти­мохинонът. Той е много ефективен при бронхити, астми и други респираторни заболявания.

Аргининът, който се съдържа в черния кимион, е също много полезен за хора, претърпели травми, изгаря­ния и възпаления, регулира мозъчните функции и нерв­ните импулси, редуцира възпаленията и кожните екземи, действа бронхолитично и съдоразширяващо.

Маслото от черен кимион понижава кръвната захар и холестерола; тонизира тялото и стимулира сексуална­та активност; подобрява кръвообращението и кръвното налягане; убива растежа на бактерии, микроорганизми и деструктивни клетки.

2. МИСВАК

Думата „мисвак“ означава вид ориенталска четка зазъби, която е направена от матери­ала на дървото олденландия. В хадис се споменава следното: „Мисвакът е чистота за устата и задоволство за Господаря. Аллах Теаля е доволен от онзи, който го използва“ (Бухари).

Световната здравна организация препоръчва употребата на мисвак през 1986 г., а през 2000 г. между­народен научен доклад за устната хигиена препоръчва извършването на повече изследвания за установя­ване ефекта от употребата на мис­вак. През 2003 г. научно изследване сравнява устната хигиена при из­ползване на мисвак и на обикновена четка за зъби. Резултатите от изслед­ването са в полза на хората, които са използвали мисвак след подробна инструкция за правилната му упо­треба. Научни изследвания показ­ват, че действието на силно концен­триран екстракт от олденландия наподобява действието на други орални дезинфектанти и антибак­териални агенти като триклозан и хлорхексидин, съдържащи се в пас­тите за зъби и водите за уста.

3. ХАДЖАМАТ (ХИДЖАМА)

По отношение на лечението чрез хаджамат, което може да се определи като вид вендузна терапия, Расулюл­лах (с.а.с.) е казал: „Най-доброто нещо, с което се лекувате, е хаджа­мат“ (Муслим).

Много е важно тази терапия да се направи, спазвайки препоръките на Мухаммед (с.а.с.), както по отно­шение на времето, така и другите специфики.

Енес ибн Малик (р.а.) предава, че Пратеника на Аллах (с.а.с.) е ка­зал: „Който иска да направи хаджа­мат, нека да го направи в 17-ия, 19-ия и 21-вия ден (от лунния месец)“ (Ибн Мадже).

От Ибн Омер (р.анхума) се пре­дава, че Пратеника на Аллах (с.а.с.) е казал: „Най-доброто е хаджамат да се направи на гладен стомах. То е лечение и благодат. Подобрява интелекта и паметта. С благодатта на Аллах правете хаджамат в чет­въртък. Стойте далеч от хаджамата в сряда, петък, събота и неделя, за да сте добре. Правете вендузи в по­неделник и вторник – това е денят, в който Аллах спасява Еюб от съд…“ (Ибн Мадже).

Болестите, които се лекуват чрез хаджамат, са: туберкулоза, кожни заболявания, възпаление на муску­лите, диабет, незадържане на урина, простатит, импотентност, безпло­дие, проблеми при цикъла на жени­те, ниско и високо кръвно налягане, маточно кръвотечение, главоболие, астма, артрит, силикоза и много дру­ги.

Многократното и правилно при­лагане на хаджамата може да спо­собства за растежа на косата, тъй като при използването на този метод се активират космените луковици в корена на косата и се подобрява кръ­вообращението на кожата на скалпа. Хаджаматът увеличава активността на потните и мастни жлези и отва­ря порите на кожата. Методът може да помогне при проблемна кожа и с него лесно може да се избави човек от акне и черни точки.

Хаджаматът подобрява кръво­обращението в мускулите и премах­ва състоянието на мускулна трес­ка, като способства за насищането на мускулната тъкан с кислород. Хаджаматът отстранява млечната киселина от мускулите и премахва състоянието им на стрес. Също така подобрява кръвообращението в ста­вите и намалява болките, свързани с ревматоидния артрит. Хаджаматът помага за извеждането на остатъч­ните вредни вещества от ставите, като например солите на пикочната киселина, които провокират въз­никването на подаграта и артрита.

Този метод на лечение се при­лага и за подобряване секрецията на жлъчния сок и преработващите ферменти в стомаха и по-доброто усвояване на храната. Освен това активира работата на клетките на черния дроб и задстомашната жлеза и подобрява дейността им.

 

СПИСАНИЕ МЮСЮЛМАНИ: Брой 6

Автор: Али Свирьов – Имами-Ваиз, РМ Стара Загора